Tổng hợp các nhiệm vụ trong Ngọc Rồng Online

các nhiệm vụ trong Ngọc Rồng Online

[ Nhiệm vụ 1 ] Diết 5 Mộc nhân – Thưởng 500 SM TN.
[ Nhiệm Vụ 2 ] Thu Thập 10 Đùi Gà – Thưởng 1.000 SM TN
[ Nhiệm Vụ 3 ] Tìm Sao Băng – Thưởng 2.000 SM TN
[ Nhiệm Vụ 4 ] Diết 3 Khủng Long Mẹ , 3 Qủy Đất Mẹ , 3 Lợn Lòi Mẹ – Thưởng 4.000 SM TN
[ Nhiệm Vụ 5 ] Đạt 16.000 SM Diết 20 Quái Bay – Thưởng 8.000 SM TN
[ Nhiệm Vụ 6 ] Đạt 40.000 SM
– Tìm Ngọc Rồng 7 Sao
– Tìm Rừng Karin
Thưởng 15.000 SM TN
[ Nhiệm Vụ 7 ]
– Thắng Thần Mèo Karin
– Tiêu Diệt Tàu 77
Thưởng 15.000 SM TN
[ Nhiệm Vụ 8 ] Mang Truyện Đoremon Tập 1 Cho Sư Phụ – Thưởng 5.000 SM TN
[ Nhiệm Vụ 9 ] Gia Nhập Bang Hội – Thưởng 20.000 SM TN
[ Nhiệm Vụ 10 ] Nhiệm Vụ Bang Hội Đầu Tiên
Đạt 200.000 SM
– Diết 30 Heo Rừng
– Diết 30 Heo Da Xanh
– Diết 30 Heo Saiyan
Thưởng 50.000 SM TN
[ Nhiệm Vụ 11 ] Tìm Truyện Đoremon Tập 2 – Thưởng 80.000 SM TN
[ Nhiệm Vụ 12 ] Nhiệm Vụ Bang Hội Thứ 2
Đạt 500.000 SM
– Diết 30 Bulon
– Diết 30 Ukulele
– Diết 30 Qủy Mập
Thưởng 150.000 SM TN
[ Nhiệm Vụ 13 ] Thách Đấu Thắng 10 Người – Thưởng ( Cái Này Quên Rồi )
[ Nhiệm Vụ 14 ] Diết Boss Trùm
Đạt 1.500.000 SM
– Diết Akkuman
– Diết Tamborine
– Diết Drum
Thưởng ( Quên luôn )
[ Nhiệm Vụ 15 ] Thắng Vòng 2 Đại Hội Võ Thuật
– Đạt 5.000.000 SM
– Thắng Vòng 2 ĐHVT
Thưởng 500.000 SM TN ( Nv này hơi bị ức chế đấy )
[ Nhiệm Vụ 16 ] Nhiệm Vụ Cam Go
– Đạt 15.000.000 SM
– Diết Trung Úy Trắng
Thưởng 5.000.000 SM TN
[ Nhiệm Vụ 17 ] Nhiệm Vụ Bất Khả Thi
– Đạt 50.000.000 SM
– Diết 500 Nappa
– Diết 400 Slodier
– Diết 300 Appule
– Diết 200 Rasphery
– Diết 100 Thằn Lằn Xanh
Thưởng 50.000.000 SM TN
[ Nhiệm Vụ 18 ] Nhiệm Vụ Tìm Diệt Đệ Tử
– Diết Kuku
– Diết Rambô
– Diết Mập Đầu Đinh
Thưởng 20.000.000 SM TN
[ Nhiệm Vụ 19 ] Nhiệm vụ Tiểu Đội Sát Thủ
– Diết số 1
– Diết số 2
– Diết số 3
– Diết số 4
Thưởng ( Chưa làm tới nên chịu )
[ Nhiệm Vụ 20 ] Đại Ca Fide
– Diết Fide cấp 1
– Diết Fide cấp 2
– Diết Fide cấp 3
Thưởng ( không biết )
[ Nhiệm Vụ 21 ] Nhiệm vụ chờ đợi
—————The end—–

Tổng hợp các nhiệm vụ trong Ngọc Rồng Online
4.1 (81.97%) 244 votes

Từ khóa Tìm kiếm:

  • các nhiệm vụ trong ngọc rồng online
  • nv ngoc rong
  • các nv trong ngọc rồng
  • danh sach nv ngoc rong
  • nhiem vu ngoc rong
  • tông hop nv ngoc rong
  • các nhiệm vụ trong ngọc rồng
  • tong hop nv ngoc rong 2016
  • cac nv trong nr
  • danh sach nv ngoc rong online
Từ khóa:

Bình luận đã ​​đóng.

Tìm kiếm mới nhất