• Tải EveryBlue Premium CM12 Theme APK cho Android
 • Tải EveryBlue Premium CM12 Theme APK cho Android

  16M MB | 523
  Hỗ trợ:
 • qrcode

EveryBlue Premium CM12 Theme

EveryBlue Brings Perfection to your Device.

Themed Apps:

– Framework
– TuneIn Radio
– Package Buddy
– WhatsApp
– Instagram
– Twitter
– Google+
– BBM
– Play Music
– Facebook
– BuzzFeed
– AOSP Keyboard
– Google Translate
– Google Keep
– AOSP Camera
– Calculator
– Eleven
– Theme Chooser
– Google Keyboard
– AOSP Browser
– CM File Manager
– Gmail
– Youtube
– Dialer
– Messaging
– Audio FX
– Settings

What’s New:

 • New COOL BootAnimation
 • TuneIn Radio Themed
 • PackageBuddy Themed
 • PushBullet Themed

Đánh giá của bạn

Thông tin khác

  Đăng bởi: Administrator

  Ngày đăng:

  Phiên bản: 3.0

  Dung lượng: 16M MB

  Yêu cầu Android: 5.0 trở lên

Từ khóa: